Milan Podžuban - Parchovianky

BENEFIČNÁ AUKCIA PRE BARDEJOVSKÚ NEMOCNICU - 6.9.2023 o 15.oo hod.

Číslo položky: 137572
Koniec aukcie: 05.09.2023 20:00:00
Vyvolávacia cena kus: 120 €
Mám záujem o dielo
Popis:
  • Poradové číslo: 11
  • Rok: 2015
  • Technika: akryl na plátne
  • Rozmery: 70 x 50 cm
  • Značenie: vpravo dole
  • Vyvolávacia cena: 120 €

Zákazník: Dátum a čas: Cena:
Milan Podžuban
Zobraziť signatúry

(1960 - )
Dátum narodenia: 3.9.1960

Ing. Milan Podžuban, Michalovčan, (nar. 3. 9. 1960), vyštudoval konštrukciu a dizajn v odbore prístrojovej, regulačnej a meracej techniky na terajšej Technickej univerzite v Košiciach.
Od roku 1986 sa profesionálne venuje dizajnu, vynálezcovstvu a vývoju strojov a technológií na triedenie a zhodnocovanie odpadov.
Popri profesionálnej práci je od roku 1976 priaznivcom na Slovensku aj v zahraničí známy ako dlhodobý sólista a tanečný pedagóg folklórneho súboru Zemplín.
V rokoch 1988 -1989 študoval choreografiu ľudového tanca a ako choreograf pôsobil v súboroch Jahodná a Hornád v Košiciach, Poľana a Jánošík (Ondráš) v Brne, Zlatý Klas a Michalovčan, Strážčan a v neposlednom rade v súbore Zemplín s choreografiou „Figliarka zo Žipova“, ktorú interpretačne s bravúrou zvládol a predstavil aj v Bratislave Janko Ďurovčík.
Folklóru sa venuje aj v súčasnosti. V roku 2011 už ako 50-tnik získal s manželkou na celoštátnej súťaži sólistov tanečníkov prvé miesto s vlastnou choreografiou podľa autentických ukážok pána Milana Hvižďáka z jeho rodnej obce Úbrež a v roku 2012 dostali pozvanie túto choreografiu prezentovať aj vo Východnej.
Folklóru vďačí za najvzácnejšie zážitky, vzťahy a nezabudnuteľné osudové stretnutia.
Folklór je pre neho zdrojom sily, vitality, entuziazmu, nápadov a teraz aj novou inšpiráciou a múzou.
V marci tohto roku (2013) namaľoval svoje prvotiny a v súčasnosti maľuje obrázky, s folklórnou tematikou, v ktorých spája svoje dizajnérske, choreografické a tanečné vlohy.