Karol Sovánka - Tatranská krajina

LETNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE - 4.6.2023 o 15.oo hod.

Číslo položky: 135561
Koniec aukcie: 03.06.2023 12:00:00
Vydražené za: 750 €
Popis:
  • Poradové číslo: 60
  • Technika: olej na plátne
  • Rozmery: 56 x 43 cm
  • Značenie: vpravo dole


NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL K. SOVÁNKU NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH:
11 400 eur (343 436 Sk) - Jelenia ruja v Nízkych Tatrách. Olej na plátne, 75x100 cm. (DARTE -14.3.2010)
80 000 Sk - Jelene na stráni. Okolo 1930. Olej na plátne, 60x76 cm.
78 000 Sk - Jelenia ruja. Okolo 1920. Olej na plátne, 87x107 cm.
78 000 Sk - Srnka a srnec. Okolo 1940. Olej na plátne, 58x77 cm.

Karol Sovánka
Zobraziť signatúry

(1883-1961)
Dátum narodenia: 7.3.1883
Miesto narodenia: Uhrovec

Karol Sovánka sa narodil 7. 3. 1883 v Uhrovci, zomrel 4. 5. 1961 v Nemecku. Študoval päť rokov sochárstvo na Umelecko-priemyslovej škole v Budapešti (prof. Mátray). 1908 na výtvarnej akadémii v Bruseli (prof. van der Steppen). Jeho typickou maľbou sú lesné a krajinárske motívy so zverinou.V roku 1945 emigroval do Nemecka.Súčasné obchodné renomé Karola Sovánku vychádza zo skutočnosti, že je v našom medzivojnovom maliarstve a sochárstve najvýznamnejším maliarom - špecialistom na maľby zvierat. Známym a uznávaným sa stal svojimi obrazmi zimných krajín a vedút, najmä však obrazmi lovnej a vysokohorskej zveriny a vo všeobecnosti poľovníckymi motívmi (okrem neho sa týmto sujetom sústavnejšie venovali len G. Kieselbach a v istom období K. Ondreička). V medzivojnovom obodobí boli jeho práce vysoko cenené (bol napríklad vo výbere vôbec najväčšej a najdôležitejšej reprezentatívnej výstavy súdobého slovenského výtvarného umenia roku 1938 v New Yorku). Študoval päť rokov sochárstvo na Umelecko-priemyslovej škole v Budapešti (prof. Mátray). 1908 na výtvarnej akadémii v Bruseli (prof. van der Steppen).Umelecky je Karol Sovánka porovnávaný s luministickými realistami drážďanskej a mníchovskej školy, ako aj s maďarským maliarom známym v celej Európe Pálom Csergezánom. So svojimi motívmi sa K.Sovánka zaraďuje medzi maliarov-animalistov, pre ktorých poľovná zver prestáva byť v obraze okrajovou stafážou a stáva sa nosným námetom obrazu. Už v roku 1921 vytvoril pre Lovecký ochranný spolok pre Slovensko prvé dva odznaky s hlavou diviaka a kamzíka, angažoval sa na výstavy slovenského umenia v Prahe (1931 ) s dielami Líška v zime, Psy s diviakmi, Ručiaci jeleň, Srna so srnčaťom a Srnec. Získava tam zlatú medajlu za diela s touto tématikou. V novembri 1939 jeho dielo Hlucháň zastupuje Slovensko na medzinárodnej výstave v Berlíne. Odvtedy sú jeho diela veľmi žiadané aj v zberateľskej verejnosti. Veľmi úzko spolupracuje s vydavateľmi poľovníckych časopisov a publikácie Naše poľovníctvo. Z literatúry: Váross, M.: Slovenské výtvarné umenie 1918-1945. Bratislava 1960, s.85, Saučin, L.: Výtvarné umenie na východnom Slovensku 1918-1938. Košice 1964, s 52-53.