Vojtech Erdélyi - Akt z Paríža

LETNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE - 4.6.2023 o 15.oo hod.

Číslo položky: 135457
Koniec aukcie: 03.06.2023 12:00:00
Vydražené za: 3 000 €
Popis:
  • Poradové číslo: 101
  • Rok: okolo 1920
  • Technika: olej na kartóne
  • Rozmery: 32,7 x 22 cm
  • Značenie: vľavo hore

K dielu je dodaný znalecký posudok z Múzea Jozefa Bokšaya v Užhorode.

Téma aktu v dielach Vojtecha Erdélyiho, ktorý sa originalitou invenčného prejavu zaradzuje k popredným autorom a konštituujúcim tvorcom ukrajinskej výtvarnej školy nepatrí k bežnému námetovému okruhu. Podobne ako pri svojej krajinárskej tvorbe i tu uprednostňuje citovo podfarbené výtvarné hodnoty pred pravdivosťou realistického prístupu. Umelec skúma tvary ľudského tela znejasnené svetelnými hodnotami, pričom jeho cieľom je zvečniť esenciu nahého ženského tela. Z formálneho hľadiska sa Erdélyi pridŕža storočiami overených schém tvorby aktov s drapériou v pozadí, ktorá odkazuje na vznešenosť a dokonalosť ľudského tela. Tmavé pozadie navyše umožňuje lepšie vyniknúť mäkkej porcelánovej pleti modelky.
NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL V. ERDÉLYIHO NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH:
1 325 000 Sk - Zátišie. Olej na plátne, 98x80 cm (DARTE - 14.12.2008)
750 000 Sk - Krajina pri jazere. Olej na plátne, 69x52 cm (DARTE - 10.6.2007)
700 000 Sk - Francúzky baník. Olej na plátne, 55x49 cm (DARTE - 24.9.2006)
9 800 EUR - Pri rieke. Olej na plátne, 76x62 cm (DARTE - 29.3.2009)
235 000 Sk - Riečne zátišie. Olej na plátne, 33x41cm (SOGA - 72. aukcia)


Autorove diela:

Portrét

Vyvolávacia cena: 850 €

Lesné zátišie

Vyvolávacia cena: 39 000 €

Pri kúpaní

Vyvolávacia cena: 1 150 €

Vojtech Erdélyi
Zobraziť signatúry

(1891-1955)
Dátum narodenia: 25.5.1891
Miesto narodenia: Zahat (Ukrajina)

Vojtech Erdélyi, vlastným menom Adalbert Michajlovič sa narodil 25. mája 1891 v obci Zahať v Iršavskom okrese v Zakarpatskej oblasti, zomrel v roku 1955 v Užhorode.

V rokoch 1911-1916 študoval na Akadémii výtvarných umení v Budapešti, 1922-1926 v Mníchove. Absolvoval študijné pobyty v Paríži a v Taliansku. Hlavne pobyt v Paríži v ňom zanechal pozitívny vplyv impresionizmu. Bol členom Spolku výtvarných umelcov v Bratislave a Užhorode. Vystavoval v Prahe (1929), Košiciach (1934). Tento maliar z Podkarpatskej Rusi - zakladateľ užhorodskej školy maľovania spolu s J. Bokšayom, bol donedávna našou umeleckou históriou v podstate zabudnutým výtvarným zjavom. Dobová kritika pritom kládla jeho maliarstvo druhej polovice dvadsiatych rokov na úroveň Jasuscha a priznávala mu výnimočné miesto v rozmeroch maliarskej moderny Slovenska. Cez farbu a formu vyjadruje svoje pocity. Jeho maľba je farebne vycibrená a má metafyzický obsah. Pátos trudnomyseľného Erdélyiho, s najväčšími témami sa pasujúceho symbolizmu však veľmi skoro utíchol v menej exkluzívnom, expresívne štylizovanom krajinárstve, či v sentimentálne poňatom sociálnom umení. Medzi jeho prvých žiakov patrili aj známi výtvarníci Zakarpatia, ako Kocka, Šoltés, Borecký, či Kaššay. Vojtech Erdélyi patrí medzi najžiadanejších umelcov spomedzi ukrajinských maliarov.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 54).