Michal Čičvák - Dvor

LETNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE - 4.6.2023 o 15.oo hod.

Číslo položky: 135385
Koniec aukcie: 03.06.2023 12:00:00
Vydražené za: 270 €
Popis:
  • Poradové číslo: 34
  • Technika: olej na plátne
  • Rozmery: 50 x70 cm
  • Značenie: vľavo dole

Michal Čičvák
Zobraziť signatúry

(1955-2010)
Dátum narodenia: 20.5.1955
Miesto narodenia: Sobrance

Michal Čičvák sa narodil 20. mája 1955 v Sobranciach, zomrel 12. januára 2010 v Košiciach.

Celý svoj život tvoril a prežil v Košiciach. Ako talentovaný výtvarník začal po stredoškolských štúdiách v roku 1973 študovať maliarstvo na poľskej Štátnej vysokej škole výtvarných umení v Gdansku. Štúdiá voľnej maľby na uvedenej škole absolvoval v roku 1978 u prof. R. U. Usareviča a prof. Ostrowského. Už počas gymnaziálnych štúdií súkromne študoval maľbu u košických maliarov (Borecký, Doboš, Feld). Po ukončení vysokej školy pôsobil ako umelec v slobodnom povolaní. Viac ako tri desaťročia sa významnou mierou spolupodieľal na vytváraní východoslovenského, osobitne košického umeleckého života. Spolu s akad. mal. Štefanom Roskoványim patrili zvlášť v 80-tych a 90-tych rokoch uplynulého storočia k popredným osobnostiam nielen košického, ale aj východoslovenského maliarstva. Michal Čičvák kvalitou a významom svojho umeleckého posolstva ovplyvnil nielen regionálny, ale tiež širší kontext slovenského maliarstva. Čičvákova maľba sa vyznačuje vysokou technickou a technologickou úrovňou. Z techník najviac používal akryl, pričom okrem farieb využíval aj autentickú, teplú tonalitu číreho režného plátna, jeho zrnitosť a prirodzenú štruktúru.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 40).