Ján Mudroch - Moja múza

NOVOROČNÁ AUKCIA UMENIA DARTE - 15.1.2023 - 26.1.2023

Číslo položky: 132113
Koniec aukcie: 26.01.2023 20:00:00
Vyvolávacia cena kus: 5 200 €
Vydražené za: nevydražené
Cena v predaji: 5 200 €
Mám záujem o dielo
Popis:
  • Poradové číslo: 68
  • Technika: olej na plátne
  • Rozmery: 90 x 75 cm
  • Značenie: vpravo hore
  • Vyvolávacia cena: 5 200 €


NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL J. MUDROCHA NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH:
500 000 Sk - Kytica. Medzi 1940-43. Olej na kartóne. 72x43 cm.
350 000 Sk - Kytica lúčnych kvetov v modranskej váze. Okolo 1952-55. Olej na sololite. 64x49 cm.
340 000 Sk - Kytica v ľudovom džbáne. Okolo 1941. Olej na plátne. 70x60 cm.

Zákazník: Dátum a čas: Cena:
Ján Mudroch
Zobraziť signatúry

(1909-1968)
Dátum narodenia: 28.3.1909
Miesto narodenia: Senica

Ján Mudroch sa narodil 28. 3. 1909 v Senici-Sotinej, zomrel 4. 2. 1968 v Bratislave. Od 1926 študoval na súkromnej škole G. Mallého v Bratislave. 1930-31 na Umelecko-priemyselnej škole (prof. Hofbauer), 1931-37 na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Obrovský, Nowak). 1938-39 učiteľ na Škole umeleckých remesiel v Bratislave, 1939-41 vyučoval na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave, 1942 zbavený miesta docenta a vylúčený zo Spolku slovenských výtvarných umelcov pre nonkonformné politické názory. Na SVŠT opätovne vyučoval v období 1945-47. 1948-49 pôsobil na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. V rokoch vojny vedúca osobnosť bratislavskej avantgardy (spolupráca pri vydávaní nadrealistických zborníkov). Po 1945 spoluzakladateľ Skupiny výtvarných umelcov 29. augusta, predseda prípravného výboru Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (1948 jej prvý rektor, 1949-68 vedúci odboru figurálneho maliarstva). Z literatúry: Güntherová-Mayerová, A.: Mudroch. Kolorista slovenskej moderny. Bratislava 1944; Volavka, V.: Ján Mudroch. Výber z diela. Bratislava 1958; Peterajová, Ľ.: Ján Mudroch. Kat. výst. Bratislava, Slovenská národná galéria 1970; Kostrová, Z.: Ján Mudroch. Bratislava 1974; Orišková, M.: Národný umelec Ján Mudroch. Súborné dielo. Kat. výst. Bratislava, Slovenská národná galéria Bratislava 1989.

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL J. MUDROCHA NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH:
500 000 Sk - Kytica. Medzi 1940-43. Olej na kartóne. 72x43 cm.
350 000 Sk - Kytica lúčnych kvetov v modranskej váze. Okolo 1952-55. Olej na sololite. 64x49 cm.
340 000 Sk - Kytica v ľudovom džbáne. Okolo 1941. Olej na plátne. 70x60 cm.