Edmund Gwerk - Šijúca žena

ZIMNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE - 11.12.2022 o 15.oo hod.

Číslo položky: 131041
Koniec aukcie: 10.12.2022 12:00:00
Vydražené za: Ukáž cenu
Mám záujem o dielo
Popis:
  • Poradové číslo: 106
  • Technika: olej na plátne
  • Rozmery: 67 x 55,5 cm
  • Značenie: neznačené
  • Odhadovaná cena: Ukáž cenu

K dielu je dodaný znalecký posudok od PhDr. Ľubomír Podušel, CSc.
NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL E. GWERKA NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH:
11 500 eur - Na oráčine. Olej na preglejke, 80 x 140 cm ( DARTE 2012 )
310 000 Sk- Za drevom II. Okolo 1924-28. Olej na plátne. 121x100 cm.
230 000 Sk- Počúvadlo. Medzi 1924-25. Olej na plátne. 105x135 cm.
98 000 Sk- Krajina s cestou. Rok 1927. Olej na lepenke. 37x30 cm.

Edmund Gwerk
Zobraziť signatúry

(1895-1956)
Dátum narodenia: 15.2.1895
Miesto narodenia: Banská Štiavnica

Edmund Gwerk sa narodil 15. februára 1895 v Banskej Štiavnici, zomrel 4. decembra 1956 v Bratislave.
Roku 1914-19 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti (prof. Ballo, Réti); 1920 na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Hynais); 1938-42 študoval dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1932-38 žil a tvoril v Bratislave, od roku 1938 v Banskej Štavnici.
Gwerk zaznamenal prelom v jeho štýlovej orientácii v rokoch 1923-1925. Rozhudujúcu úlohu tu zohralo poznanie tvrby Antona Jasuscha na jeho legendárnej bratislavskej výstave roku 1924. Podľa svedectiev pamätníkov, na spomínanej výstave nechal Jasusch svoje krajiny len voľne odložené pri vchode a vôbec ich neinštaloval. Gwerka však fascinovali. Gwerkove luministické plenéry ešte z roku 1923 ("Sitno", "Počúvadlo", "Z okolia Banskej Štiavnice") s dynamickými štylizovanými panorámami krajín z časovo nasledujúceho obdobia, aby sme pochopili revolučný dosah Jasuschovho príkladu na ďaľšie Gwerkove umelecké smerovanie. Jeho zrelá krajinomaľba sa už celkom zriekla krotkej, secesným impresionizmom podporenej štylizácie optických predností námetu. Literatúra: Brogyányi, K.: Festőművészet Szlovenszkón. Košice 1931, str. 89-91; Váross, M.: Slovenské výtvarné umenie 1918-1945. Bratislava 1960, str. 14; Bakoš, O.: Edmund Gwerk. Bratislava 1961.