Gyula Rudnay - Pusta

LETNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE - 12.6.2022 o 15.oo hod.

Číslo položky: 127188
Koniec aukcie: 11.06.2022 12:00:00
Vydražené za: 400 €
Popis:
  • Poradové číslo: 97
  • Technika: tempera
  • Rozmery: 35 x 50 cm
  • Značenie: vpravo dole

Gyula Rudnay
Zobraziť signatúry

(1878 - 1957)
Dátum narodenia: 9.1.1878
Miesto narodenia: Plešivec

Július Rudnay (Gyula) sa narodil sa 9.1.1878 v Plešivci pri Rožňave, zomrel 4.1.1957 v Budapešti.V rokoch 1894 študoval na Umeleckopriemyslovej škole v Budapešti, 1895-1901 v Hollósyho súkromnej škole v Mníchove. Počas štúdií bol na študijnom pobyte v Taliansku a maliarskej kolónii v Nagybányi. 1903 pôsobil v Paríži, 1904 v Gemeri, 1905 sa usadil v Hódmezovásárhelyi a potom v Budapešti. Od 1914 pôsobil v Lučenci. Od 1922 profesor na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti. 1947 založil v Baji umelecké dielne. Tu sa aj 1953 natrvalo usadil. Viedol letný kurz maľovania v Rimavskej Sobote. Z literatúry: Lázár, B.: Gyula Rudnay, Budapešť 1921; Peterdi, A.: Gyula Rudnay, Budapešť 1931; Bényi, L.: Gyula Rudnay. Budapešť 1961.