Martin Benka - Trlenská dolina

NOVOROČNÁ VIP AUKCIA UMENIA DARTE - 24.1.2021 o 15.oo hod.

Číslo položky: 115726
Koniec aukcie:05.02.2021 12:00:00
Vydražené za: Ukáž cenu
Popis:
  • Poradové číslo: 75
  • Rok: okolo 1927
  • Technika: olej na kartóne
  • Rozmery: 65 x 48 cm
  • Značenie: vľavo dole "M. Benka"
  • Odhadovaná cena: Ukáž cenu

Ponúkané dielo je galerijnou a veľmi známou prácou Martina Benku. Bolo prezentované na viacerých výstavach autora a bolo prezentované aj na Večernej ponuke v Bratislave s týmto odborným popisom : Dielo Trlenská dolina je galerijným dielom „monumentalizačného“ obdobia Martina Benku. Jadro Benkovej maľby rokov 1921--1927 (Na zákrute, 1921; Trh v Ružomberku, 1921; Na liptovských holiach, 1922; Do práce, 1922; Hrabačky z Liptovskej Revúcej, 1922; Jar horách, 1923; Za obilím, 1923; Jeseň, 1923; Zvážanie chudobných, 1923; Zo žatvy, 1923; Pri kolíske, 1924; Horský roľník, 1925; Trhačky ľanu, 1925; V žatve pri Ružomberku, 1925; Žatva -- Biely potok, 1925; Na holiach, 1926; Zvážanie sena, 1927; Hviezdoslavovo Bradlo, 1927; Cez rozvodnenú rieku, 1927; V doline, 1927) prezrádza celkom protikladné zámery. Benka dával teraz už celkom jasne najavo, že mu nejde o číro maliarske, modernistické pretvorenie "vonkajšieho modelu". Chcel viac a inak. Od obrazu k obrazu možno pozorovať postupné spresňovanie osobitej maliarskej výpovede, čoraz sa vzďaľujúcej od expresívnej nadsázky reality. Reliéfny spôsob vrstvenia obrazových plánov, prísna kompozícia v tvare pyramídy, čoraz dekoratívnejšia arabeska hnedých, fialových, tmavozelených a bielych prízvukujú nadčasovosť Benkových žánrových výjavov. Statickosť figurálnej stafáže, prednostný výber situácií odpočinku po vyčerpávajúcej práci, pietistické vyhýbanie sa akejkoľvek sujetovej konfliktnosti naznačuje, že maliarovi nejde o opis reálnych, všedných okamihov života ľudového človeka, ale o ich obrazové povýšenie do podoby symbolu. Obraz už len vzdialene poukazuje k realite, ale nie je ani výtvarnou skratkou, zovšeobecnením jej optickej podstaty. Predpokladá niečo v istom zmysle reálne neexistujúce, vytvorené až dielom. Motívom tohto vzďaľovania sa od "reality" teda vôbec nie je úsilie o dosiahnutie istých svojprávnych maliarskych výdobytkov. Naopak -- v jeho podtexte je predpojatá myšlienka, romantická predstava o heroickej prapodstate slovenského človeka, vnútorne slobodného a prirodzeného v spolužití s vlastným svetom. Východisková expresia je zamenená za literárny, ikonický symbol.
Na zadnej strane autorovou rukou popis obrazu: „ dolina - Ružomberok. č.1“
NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL M. BENKU NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH:
180 000 € - Po žatve. 1922-24. Olej na plátne. 76 x 51 cm .
176 000 € - Slovenská rodina. Okolo 1938-40. Olej na plátne. 70 x 100 cm.
120 000 € - V jeseni - Turiec. 1947. Olej na plátne, 63 x 83 cm.
105 000 € - Po žatve. Olej na plátne, 66 x 48 cm (DARTE - Novoročná VIP aukcia 2021 )
105 000 € - Trlenská dolina. Olej na kartóne, 65 x 48 cm ( DARTE -Novoročná VIP aukcia 2021 )
78 000 € - Po robote. Olej na kartóne, 47 x 68 cm ( DARTE - Novoročná VIP aukcia 2021 )
960 000 Sk - Pri drevároch. Olej na plátne, 65 x 84 cm. (DARTE - 2.12.2007)

Zákazník: Dátum a čas:Cena:
Martin Benka
Zobraziť signatúry

(1888-1971)
Dátum narodenia: 21.9.1888
Miesto narodenia: Kostolište

Martin Benka bol zakladateľskou osobnosťou moderného slovenského výtvarného prejavu. Pri tvorbe sa inšpiroval krajinou, ale i tvarovou a farebnou krásou ľudového výtvarníctva. Prepracoval sa k osobitému stvárneniu slovenskej krajiny a človeka žijúceho a pracujúceho v tejto krajine. Martin Benka sa narodil 21. septembra 1888 v Kostolišti, zomrel 28. júna 1971 v Malackách. V rokoch 1903-1906 bol ako učeň maliarstva a natieračstva v Hodoníne, 1906-1909 maliarsky tovariš vo Viedni, kde v rokoch 1908-1909 navštevoval súkromnú maliarsku školu E. Neumanna. V rokoch 1909-1913 študoval na súkromnej krajinárskej škole A. Kalvodu v Prahe. V roku 1910 prvýkrát vystavoval spolu s Kalvodom a spolužiakom J. Štemberom v Novej Kdyni. V roku 1913 bol účastný na výstave v pražskom Rudolfíne a na jubilejnej výstave Združenia výtvarných umelcov moravských. V roku 1913 absolvoval cestu do Veličnej na Orave. Medzi rokmi 1910-1914 absolvoval s Kalvodovou školou viacero maliarskych ciest do okolia Křivoklátu a na Moravské Slovácko. V roku 1914 získava v Prahe svoj prvý ateliér - žije a pracuje tu až do roku 1939. V 1915 prvá samostatná výstava v Rohatci. V rokoch 1915-1918 žil a pracoval v Miloňoviciach na Šumave. V roku 1920 cesta na Oravu, Spiš a Liptov, prvýkrát vystavuje na Slovensku so Spolkom slovenských umelcov v Martine a Bratislave. Roku 1922 študijná cesta do Talianska a Juhoslávie a v 1923 opäť cesta do Talianska. V roku 1926, ako prvý Slovák, sa zúčastňuje Bienále v Benátkach. Roku 1927 cesta do Paríža, v 1930 do Nemecka, Holandska, Belgicka, Francúzska a Maroka. V 1934 účasť na Bienále v Benátkach. V roku 1936 cesta do Leningradu a Moskvy. Vystavuje na Svetovej výstave v Paríži, bol vyznamenaný striebornou medailou za obraz Krajina z Terchovej. V 1939 odchádza z Prahy a usadzuje sa v Martine. V rokoch 1940-1941, ako mimoriadny profesor, zorganizoval a viedol Oddelenie kreslenia a maľovania bratislavskej SVŠT, stal sa predsedom Spolku slovenských výtvarných umelcov. V 1958 sa presťahoval do štátom vybudovaného ateliéru s obrazárňou v Martine. Ako protihodnotu daroval štátu 5.000 vlastných diel (1964), ktoré sa stali základom zbierkových fondov Múzea Martina Benku (1973). Venoval sa aj tvorbe pre architektúru a verejný priestor, grafike, ilustrácii, užitej grafike, hudobnej kompozícii a husliarstvu. V roku 1958 mu vyšla knižná autobiografia "Za umením".
Literatúra: Cincík, J.: Martin Benka. Bratislava 1935; Váross, M.: Martin Benka. Bratislava 1952; Váross, M.: Martin Benka. Výber z olejomalieb. Bratislava 1955; Petránsky, Ľ.:Martin Benka. Bratislava 1977; Zborník Martin Benka a slovenská kultúra. Bratislava 1978; Chmelová, E.: Martin Benka, Príbeh maliarovho života. Bratislava, 1980; Váross, M.: Martin Benka. Bratislava 1981; Baranovič, Š. -Zaťková, Ľ.: Martin Benka - sprevodca po živote a diele. Martin, 1988.
Dnes je Martin Benka najžiadanejším autorom medzi slovenskými zberateľmi umenia. Odpovedajú tomu aj dosiahnuté ceny jeho diel na slovenských aukciách :
180 000 € - Po žatve. 1922-24. Olej na plátne. 76 x 51 cm .
176 000 € - Slovenská rodina. Okolo 1938-40. Olej na plátne. 70 x 100 cm.
120 000 € - V jeseni - Turiec. 1947. Olej na plátne, 63 x 83 cm.
87 000 € - Z tisovského kraja. 1946. Olej na plátne, 66 x 47 cm.
960 000 Sk - Pri drevároch. Olej na plátne, 65 x 84 cm. (DARTE - 2.12.2007)