Miloš Alexander Bazovský - Krajina s kostolom

NOVOROČNÁ VIP AUKCIA UMENIA DARTE - 24.1.2021 o 15.oo hod.

Číslo položky: 115641
Koniec aukcie:05.02.2021 12:00:00
Vydražené za: Ukáž cenu
Mám záujem o dielo
Popis:
  • Poradové číslo: 26
  • Rok: 1935
  • Technika: olej na plátne
  • Rozmery: 20,3 x 44,5 cm
  • Značenie: vľavo dole
  • Odhadovaná cena: Ukáž cenu

Ponúkané dielo bolo súčasťou výstav autora v Trenčianskej galérii MAB, v Mirbachovom paláci v Bratislave... a bolo aj publikované vo viacerých publikáciách ( viď. foto 4. )
Dielo „ Krajina s kostolom “ patrí medzi vynikajúce práce majstra Miloša Alexandra Bazovského.
Je datované autorom rokom 1935 - teda do obdobia neskoršej maľby umelca. Karol Vaculík nazýva v maliarovej monografii toto jeho pomerne krátke tvorivé obdobie ( 1934 - 1937 ) „lyrickým kontrapunktom". ( citujem ): „...akoby až v tomto období naplno zúročil Bazovský poznanie Chagalla, Cézanna a van Gogha zo svojho prvého parížskeho študijného pobytu. Sprvoti sa zdá, že maliar len ďalej rozvíja radikálne stránky dynamickej rytmiky predchádzajúcich "fragmentov ľudového". Lenže do hry začína čoraz zásadnejším spôsobom vstupovať farba. Predovšetkým obraz Jarmok (1934) s vystupňovaným fialovo-ružovým ladením, alebo , Pred chalupou - Heľpiansky motív (1934), Hlásnik (1936), Detviansky motív (1935), Pltníci (1935), Sestry (1935), ale najmä Máj (1936), Žena s kravou (1935) s nadsadenou noblesou teplých oranžových a červených tónov, sú charakteristické pre túto novú tendenciu. Koloristické senzácie sú však vzápätí korigované obnoveným záujmom o skladobný poriadok, ktorý je založený - akoby v priamej odozve na práve aktuálny Fullov a Galandov princíp "farboplochy"-- na rezonancii rytmickej kontúry a sústavy dynamicky rozhodených farebných plôch -- Spomienka na Paríž (1936), Biele práčky (1936), Slovensko (1936 - 1937), Rodinka (1936), Vianoce (1936), V slovenskej dedine (1937), Slnečné okno (1937) a napokon ružovo fialové Pokušenie (1936) a kultová Zemiaková madona (1936). Všetky nové výrazové prvky Bazovského maľby sú teda v súlade so zmenami obsahovej a významovej osnovy diela, prispôsobujúcej sa záchvevom subjektívneho, nadovšetko artistného výkladu tradičného ľudovožánrového motívu. Dôraz na noblesné účinky arabesky farby, jej emotívneho a nie znakového pôsobenia, vynáša na povrch diela výraz okamžitej psychologickej dispozície maliara, stáva sa výlučným prostriedkom jeho sebavyjadrenia. Skutočnosť života slovenského ľudu i jeho štylizácia v obraze strácajú -- pre našu modernu obvyklú -- symbolickú hodnotu: dielo poukazuje len spätne k sebe samému a k jeho tvorcovi...“. ( Zdroj: Internet ).

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL M. A. BAZOVSKÉHO NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH:
76 000 € - Pobožnosť v horách. 1931. Olej na plátne. 92 x 83 cm.
38 000 € - Košiar. Okolo 1955-57. Olej na kartóne. 27 x 40 cm.
34 000 € - Krajina s kostolíkom, sýpkou a člnom.. Okolo 1951-54. Olej na kartóne. 26 x 41 cm.
32 000 € - Hrabačka. Okolo 1952. Olej na kartóne. 32,5 x 43 cm

Miloš Alexander Bazovský
Zobraziť signatúry

(1899-1968)
Dátum narodenia: 11.1.1899
Miesto narodenia: Turany

Miloš Alexander Bazovský sa narodil 11. januára 1899 v Turanoch nad Váhom, zomrel 15. decembra 1968 v Trenčíne. Patrí k najvýraznejším predstaviteľom moderného maliarstva. Aj preto jeho diela patria na slovenských aukciach medzi najvýznamnejšie a najžiadanejšie. Inšpiroval sa predovšetkým dedinskými motívmi v jednoduchej kompozícii s jasnými svietivými farbami. Najobľúbenejšie boli červená a zelená, neskôr hnedočervená a žltozelená. Od roku 1918 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti (prof. Réti), 1919-24 na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Loukota, Bukovac, Pirner, Obrovský, Švabinský). V Prahe krátko navštevoval súkromnú školu A. Kalvodu. V roku 1921 bol na študijnom pobyte na súkromnej maliarskej škole prof. Deluga vo Viedni. Po absolutóriu pôsobil v Turanoch, 1930-31 v Martine, 1957-62 v Čemiciach, 1962-68 v Trenčíne. Roku 1929 spolu s Palugyayom absolvoval študijnú cestu do Francúzska, Nemecka a Švajčiarska. V rokoch 1930-33 spolupracoval s Alexym a Palugyayom (cesty na Oravu, Detvu, Pohronie). Roku 1932 spolu s Alexym cestoval do Poľska. Potulky po Liptove a Orave s priateľmi Martinom Benkom, Jankom Alexym a Zolom Palugyayom prinášajú Bazovskému nové nazeranie na tematiku ľudového žánru. Všetci traja umelci spolu vytvorili významnú kroniku slovenskej krajiny. Najproduktívnejšie obdobie (1931-1957) prežil Bazovský v Martine. Pod vplyvom Martina Benku a Janka Alexyho sa umelecky vyhraňoval k novej interpretácii rázovitej slovenskej prírody a života vidieckych ľudí. V neskoršom štýle vyzdvihuje subjektívnosť, zjednodušuje tvar, hlavným výrazovým prostriedkom je farba. Využíva doplnkové farby. Plochu člení robustnými kubizujúcimi tvarmi s prísnou konštrukciou kompozície. Bazovský rozvíja tento typ aj v 50.-tych rokoch, nepodlieha nátlaku oficiálnej doktríny socialistického realizmu, tvorí sám a v ústraní. V Trenčíne, kde Bazovský prežil posledné roky svojho života (1962-1968), sídli galéria nesúca jeho meno - Galéria Miloša Alexandra Bazovského.

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL M. A. BAZOVSKÉHO NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH:
76 000 € - Pobožnosť v horách. 1931. Olej na plátne. 92 x 83 cm.
38 000 € - Košiar. Okolo 1955-57. Olej na kartóne. 27 x 40 cm.
34 000 € - Krajina s kostolíkom, sýpkou a člnom.. Okolo 1951-54. Olej na kartóne. 26 x 41 cm.
32 000 € - Hrabačka. Okolo 1952. Olej na kartóne. 32,5 x 43 cm