Elena Lazinovská - Tatry

Číslo položky: 107356
Koniec aukcie:06.12.2019 12:00:00
Vydražené za: 80 €
Popis:
  • Poradové číslo: 3
  • Technika: olej na plátne
  • Rozmery: 50 x 70 cm
  • Značenie: vľavo dole

Zákazník: Dátum a čas:Cena:
Elena Lazinovská
Zobraziť signatúry

Elena Lazinovská sa narodila 31. 12. 1903 v Beharovciach, zomrela 25. 9. 2000 v Bratislave. Študovať začala na Akadémii výtvarných umení v Drážďanoch, absolutórium získala na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave (prof. Mallý, Milly, Sokol, Mudroch). Z literatúry: Váross, M. a kol: Slovník súčasného slovenského umenia. Bratislava 1967, nestr