Slavomír Durkaj - Akt

Číslo položky: 106966
Koniec aukcie:12.11.2019 12:00:00
Vyvolávacia cena kus: 280 €
Popis:
  • Poradové číslo: 77
  • Rok: 2008
  • Technika: olej na plátne
  • Rozmery: 49 x 39 cm
  • Značenie: vzadu autorizované
  • Vyvolávacia cena: 280 €

Maľby Slavomíra Durkaja sú kombináciou námetovej absurdnosti, surreálnosti, potemnelosti, a zároveň – v protiklade k menovanému – odosobnenosti až ľahostajnosti. Výsledný dojem môže v divákovi zanechať rozporuplné pocity, spojené s nepredvídateľnosťou pôvodu, ako aj ďalšieho vývoja udalostí, zachytených na plátne. Realisticky zobrazované nerealistické výjavy, kombinujúce bizarné prostredia i situácie, majú silný naratívny a interpretačný potenciál. Výrazný autorský rukopis odlišuje autora od nastavených pretrvávajúcich trendov mladej súčasnej slovenskej maľby, identifikovateľných najmä na základe pedagogického vedenia toho-ktorého ateliéru v časoch štúdia mladých maliarov. Durkaj, ktorý svoje maľby označuje za „realisticko-schematické“, sa z takto naznačených kategórií vymyká a zatiaľ vytrvalo pokračuje v sebou nastavenej maliarskej rétorike. V rámci svojho jazyka je kritický k optike dnešnej spoločnosti, v ktorej honba po mamone zaujala popredné miesto hodnotových rebríčkov jednotlivcov. Zároveň je jeho zámerom spochybňovať zaužívaný pohľad na skutočnosť.

Zákazník: Dátum a čas:Cena:
Slavomír Durkaj
Zobraziť signatúry

(1976 - )
Dátum narodenia: 1976
Miesto narodenia: Vranov n.T. ( Hencovce )

Slavomír Durkaj sa narodil v roku 1976 vo Vranove n.T., ( býval v dedinke Hencovce ). Aktívne sa zapája do osvetových výstav maliarov - amatérov, kde získal viacero odborných ocenení. K výtvarnému umeniu sa dostal na Fakulte umenia a multimédií Technickej univerzity v Košiciach v ateliéri súčasného obrazu pod vedením prof. Adama Szentpéteryho. Vo svojich obrazoch zdôrazňuje fenomén 21. storočia – konflikt prírody s modernou civilizáciou. Durkaj svoje nápady čerpá z momentálnej situácie, z toho čo sa už udialo a čo ho práve zaujíma. Jeho obrazy sú akýmisi absurdnými surrealistickými kolážami, kde do krajinných scén vkladá vrstvy časových pásov s figúrami, tvoriacimi dej, plynúcimi všetkými smermi. Znázorňuje na nich detaily, napríklad ľudských tiel, chemických značiek či zvierat, ako sú odkazy a symboly, vedúce k danému problému. V niektorých dielach vyjadruje znečistené prostredie, ktoré sa prenáša na ľudí, zvieratá a ďalšie predstavujú spoločnosť, v akej žijeme a ako ju vysvetľujú teoretici. Používa klasickú techniku olejomaľby. Svoje prvé ( ešte amatérske ) práce ponúkal v DARTE už v roku 2005.