Ernest Rákosi
Zobraziť signatúry

(1881 – 1973)

Ernest Rákosi (pôv. menom Mazurák) sa narodil 16. mája 1881 v Spišskej Novej Vsi, zomrel 15. júna 1973 v Prešove.

V rokoch 1899-1902 študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Budapešti. V rokoch 1902-1904 pokračoval na Akadémii výtvarných umení vo Viedni u prof. Schöffera a v rokoch 1905-1909 na Akadémii výtvarných umení v Mníchove u prof. Seitza a Marra. Počas prvej svetovej vojny bol zajatý (1915-1918) v Rusku. „Spoznal“ tak Kaukaz, Leningrad a Moskvu. Po návrate do Prešova (1918) sa aktívne zapojil do výtvarného diania v Prešove. V rokoch 1922-1924 podnikal študijné cesty do Nemecka, Rumunska, Maďarska a Poľska. Začal sa venovať výchove mladých umelcov. V roku 1925 usporiadal samostatnú výstavu v Prešove. Začínal ako figuralista. V 20-tych rokoch však figuralistiku zanechal a venoval sa krajinárstvu, ktoré bolo tematicky viazané na okolie Prešova, malebné porečie Torysy a Sekčova. Neskôr sa začal venovať krajinomaľbe. V roku 1946 viedol výtvarné kurzy Sekcie mladých umeleckých výtvarníkov pri OOR v Prešove. V roku 1956 predstavil jubilejnú výstavu v Prešove a Košiciach. V roku 1960 maľoval pre Východoslovenské železiarne. V roku 1961 dostal k svojim 80. narodeninám vyznamenanie Za vynikajúcu prácu. Letné mesiace rád trávil v Maďarsku pri Balatone. Svoju umeleckú pozostalosť i dom odkázal Csemadoku.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 202).