Marc Chagall
Zobraziť signatúry

(1886-1985)
Dátum narodenia: 7.7.1886
Miesto narodenia: Vitebsko ( Rusko )

Marc Chagall ( vlastným menom Mosche Segal), sa narodil 7. 7. 1886 vo Vitebsku, zomrel 27. 3. 1985 v St. Paul de Vence.Vo svojich devätnástich rokoch začal maľovať a súčasne študoval u maliara Pena vo Vitebsku. V štúdiu pokračoval u secesného symbolistu Baksta na Akadémii výtvarných umení v Petrohrade (od 1907). V roku 1910 odchádza na cestovné štipendium do Paríža. Tam sa zoznamuje s B. Cendrasom, M. Jacobom a G. Apollinairom. Už v čase do prvej svetovej vojny si vytvorí vlastný nezameniteľný štýl - spájanie fantaskných motívov s kubistickou štýlovou dikciou. Na jeho začiatky obzvlášť vplývali Delaunay a La Fresnay. 1914 návrat do Ruska (v Berlíne mu Herwart Walden v tom istom čase poriada prvú výstavu). 1916 vystavuje so skupinou Guľový dolník v Moskve (s Malevičom), po 1917 zastával funkciu komisára pre výtvarné umenie vo Vitebsku, kde založil maliarsku školu. 1922 odchádza cez Berlín do Paríža, kde sa trvalo usadzuje. V dvadsiatych rokoch ilustroval leptami Gogoľove Mŕtve duše, La Fontainove Bájky a Bibliu. 1941 odchádza na pozvanie Múzea moderného umenia do New Yorku (1946 veľká retrospektíva jeho diela). 1949 návrat do Paríža, 1951 cesta do Izraela, 1952 a 1954 do Grécka. Marc Chagall má v modernom maliarstve a grafike 20. storočia popredné a zároveň osobité miesto. Vyšiel síce z kubizmu, ale jeho princípy nevyužíval na analýzu obrazového predmetu, ale na zosilnenie sugestívneho účinku fantasktných predstáv jeho individuálnej mytológie. Chagallovo dielo malo široký vplyv na vývin moderného umenia a dá sa povedať, že je popri Picassovi rozhodujúcou postavou novodobého vývinu svetovej maľby. Z literatúry: Cogniat, (1968, Paríž), Mayer, F. (1968, Kolín d. Rýnom), Zykmund, V. (1965, Praha).