Jozef Zelný
Zobraziť signatúry

(1922-2006)
Dátum narodenia: 18.04.1922
Miesto narodenia: Žilina

Jozef Zelný sa narodil 18. apríla v roku 1922. Už ako dieťa rád kreslil a maľoval. Výtvarné umenie študoval v rokoch 1940-1942 na súkromnej maliarskej škole Gustáva Mallého v Bratislave. Kresliarske a výtvarné základy mu však dali profesori Šmilauer a Jičinský na žilinskej reálke. Neskôr súkromne študoval u B. Hoffstädtera. Od roku 1963 bol zaevidovaný pri Slovenskom fonde výtvarných umení a v roku 1970 sa stal členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov. Pôsobil ako člen výboru Krajskej organizácie Zväzu slovenských výtvarných umelcov v Banskej Bystrici. Až do dôchodku v roku 1984 pracoval vo výtvarnej dielni Parku kultúry a oddychu v Žiline. Preukaz profesionálnych výtvarníkov Slovenskej výtvarnej únie dostal v roku 1993.
Tvorba Jozefa Zelného, ktorá sa vo svojej vývojovej logike zdokonaľovala viac než dve desiatky rokov, dokazuje, že mu nikdy nešlo len o vnútornú krásu, vnútorný efekt v maľbe, ale predovšetkým mu išlo o pravdu v obraze. Už v prácach vytvorených pred rokmi deväťdesiatymi sa nachádzali náznaky cieľavedomej snahy o výtvarnú skratku. Maliarovi sa darilo objavovať svoj vlastný svet, ktorý sa z časti nachádza vo voľnej krajine a zároveň v mestskom prostredí. Týmto témam zostáva verný i v nasledujúcom období svojej tvorby a mení sa len jeho spôsob prístupu ku skutočnosti videnej a cítenej.
V najnovších obrazoch Jozefa Zelného nájdeme určité črty, ktoré pochádzajú z tvorby 80. rokov a zotrváva v nich úporná snaha o koncentrovanejšiu maliarsku transpozíciu skutočnosti a snaha o čitateľnejšie dopovedanie myšlienky. Maliar pokračuje v zjednodušovaní tvarového bohatstva zobrazovanej reality, ktoré podmieňuje úvahou o vznikajúcej kompozícii obrazu. V jednotlivých cykloch autora inšpirovaných krajinou sa uplatňuje rytmus harmonických farebných plôch so zmyslom pre kontrapunkt. Stlmenú farebnú skladbu ovládnutú šedými odtieňmi alebo nežnými okrami rozjasňuje zeleň vegetácie, alebo ju otepľuje červená rumelka. Farba v jeho obrazoch nemá dekoratívnu funkciu, ale naopak vždy vychádza z danej skutočnosti. S manželkou vychovali dvoch synov. Umelec žil a tvoril v Žiline. Zomrel 12. mája 2006.
Diela Jozefa Zelného sú zastúpené v zbierkach OG. Banská Bystrica, v Galérii M. Bazovského v Trenčíne, Považskej galérii v Žiline a mnohých ďalších.


NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ CENY DIEL AUTORA NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH :
1250 eur - Modrá krajina I., olej na sololite, 90 s 110 cm ( Darte )
1100 eur - Pred dedinou, olej na sololite, 70 x 80 cm ( darte )
950 eur - Mesto, olej na sololite, 60 x 90 cm, ( Darte )