Jozef Bendík
Zobraziť signatúry

(1903-1989)
Dátum narodenia: 14.2.1903
Miesto narodenia: Prešov

Jozef Bendík sa narodil 14. februára 1903 v Prešove, zomrel 23. marca 1989 v Prešove.

Po ukončení priemyselnej školy drevárskej v Prešove (1919) pracoval ako pomocný robotník. Vo voľnom čase kreslil a maľoval, poúčaný radami M. Jordána, E. Rákosího a J. Töröka. V rokoch 1924-1927 študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe u prof. J. Bendu, V. Mašeka, J. Schussera a A. Hofbauera. V rokoch 1927-1931 študoval na Akadémií výtvarných umení v Prahe u J. Obrovského. V Prahe sa venoval figurálnej tvorbe s motívmi cirkusantov, žobrákov a nezamestnaných cigánov. Popri figurálnej tvorbe maľoval aj krajinky. V rokoch 1931-1932 odišiel na štipendijnú cestu do Ríma na Kráľovskú akadémiu krásnych umení (prof. C. Calcagnodor). Tu tvorí množstvo kompozícií so svojráznou atmosférou uličiek periférie Ríma a antických pamiatok. Po ukončení štúdií v Ríme žil istý čas v Prahe. V roku 1939 sa vrátil do Prešova, kde pôsobil ako profesor kreslenia na Gymnáziu a neskôr sa podieľal na založení Katedry výtvarnej výchovy na FF UPJŠ. Bol jej vedúcim v rokoch 1961-1973. Samostatnú výstavu mal až v roku 1988.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 10).

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL J. BENDÍKA NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH:
35 000 Sk - Kytica slnečníc. Okolo 1960. Olej na lepenke. 80 x 46 cm.
28 000 Sk - Park pri Jaromniciach. Olej na plátne. 68 x 85 cm (DARTE - 25.6.2006)
26 000 Sk - Haniská. Olej na plátne. 50 x 80 cm (DARTE - 18.12.2005)