Štefan Cpin
Zobraziť signatúry

(1919-1971)
Dátum narodenia: 11.9.1919
Miesto narodenia: Olcnava

Akademický maliar Štefan Cpin sa narodil 11. septembra 1919 v Olcnave, zomrel 18. októbra 1971 v Modre. Vyštudoval Slovenskú vysokú školu technickú v Bratislave, odbor kreslenie a maliarstvo u prof. G. Mallého a M. Schurmanna. Bol známy maliar, ilustrátor a grafik. Známe su hlavne jeho ilustrácie kníh F.Kráľa "Čenkovej deti" , "Jano" a ďalšie.
V rokoch 1959, 1964, 1965 a 1968 získal Cenu Fraňa Král'a, a v roku 1980 cenu za ilustráciu - Najkrajšia kniha roka. Literatúra: informační systém abART.

Výstavy

- autorská výstava 1989/08 - 1989/09 v Bratislave - Štefan Cpin: Výber z celoživotného diela, Slovenská národná galéria
- kolektívne
1950/12/18 - 1951/01/15 v Prahe - Výtvarná úroda 1950, Dům výtvarného umění
1959/12/13 - 1960/02/15 v Prahe - 4. přehlídka československého výtvarného umění
1965 Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig, Lipsko
1984/10/09 - 1984/11/11 v Prahe - Slovenská knižní ilustrace, Galerie Václava Špály
1988/02/18 - 1988/04/03 v Prahe - Lidé - život - práce.