Vasiľ Georgievič Habda
Zobraziť signatúry

(1925-2003)
Dátum narodenia: 11.7.1925
Miesto narodenia: Užhorod

Vasiľ Georgievič Habda sa narodil 11. júla 1925 v Užhorode, zomrel v roku 2003 v Užhorode.

V roku 1944 študoval na Polytechnickej škole v Budapešti. V roku 1946 ukončil štúdium na výtvarnom oddelení v Užhorode, výtvarno-priemyselné učilište. Od roku 1958 bol členom štátneho spolku výtvarníkov Ukrajiny. V roku 1980 získal vyznamenanie Zaslúžilý umelec Ukrajiny a v roku 2000 Národný umelec Ukrajiny. Bol vyznamenaný krajskou cenou J.Bokšaya a V.Erdélyiho v oblasti výtvarného umenia.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 90).