Viktor Šefčík
Zobraziť signatúry

(1960)
Dátum narodenia: 17.8.1960
Miesto narodenia: Košice

Viktor Šefčík sa narodil 17. Augusta v roku 1960 v Košiciach. Po ukončení Strednej umelecko-priemyselnej školy v Košiciach - odbor grafika, študoval na VŠVU v Bratislave - odbor maľba a reštaurovanie. Venuje sa maľbe, kresbe, reštaurovaniu, vyhotovovaniu faksimílií historických listín a tvorbe mozaiky. Patrí medzi maliarov, ktorí sa snažia pretlmočiť duchovné posolstvo do svojich obrazov.