Ivan Šafranko

1931
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 26.5.1931
Miesto narodenia: Turja Paseka

Ivan (Nestor) Šafranko sa narodil 26. mája 1931 v Turej Paseke.

Maliarstvu sa venoval od mala. Už ako malý chlapec nosil maliarsky stojan J.Bokšayovi i V. Erdélyimu, ktorí navštevovali jeho otca - učiteľa a amatérskeho maliara. V rokoch 1951-1954 študoval na Vysokej škole výtvarného umenia v Bratislave. V rokoch 1954-1957 pokračoval na Akadémii výtvarného umenia v Prahe u prof. Minařa. Vracia sa do Košíc v roku 1957, kde si zakladá ateliér pod vedením prof. M. F. Brinského (M. F. Brinský - ukrajinský maliar, ktorý ako prvý portrétoval V. I. Lenina). V roku 1963 sa sťahuje do Prešova. V roku 1995 získava profesúru v odbore maľby. Je ocenený viacerými cenami, z nich v roku 2004 Cena A. Warhola a v roku 2006 čestné uznanie Krajským salónom Šarišskej galérie v Prešove. Šafranko patrí k najvýznamnejším východoslovenským výtvarníkom druhej polovice 20. storočia. V jeho tvorbe sa spájajú domáce tradície s novými prúdmi svetového umenia. Patril medzi prvých výtvarníkov, ktorí sa venovali abstraktu. Ako prvý na Slovensku uviedol techniku ready-made (nájdený predmet) a techniku dripping. Šafrankove dielo nesie individuálne rysy. Zahŕňa komornú i monumentálnu tvorbu. Umelec sa realizuje v trojrozmerných plastických objektoch, v smaltoch, v tapisérii, v ilustrácii, v grafike. V komornej maľbe využíva prvky novo figuratívnych prúdov maľby 2. polovice 20. storočia. Šafrankova zrelá tvorba vyhranila 3 základné okruhy maliarovho záujmu. Vo figurálnych kompozíciách s portrétom zobrazujúcich témy zo súčasnosti prevažuje civilný výraz. V zátišiach vystupujú „obyčajné“ predmety každodenného života. V krajinomaľbe znova uplatňuje odidealizovaný a vecný pohľad na prírodnú aj mestskú krajinu.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 230).

Autorove diela


Jasov I.

Astry

Domčeky pri potoku

Domčeky pri potoku

Gazdovstvo

Zátišie

Rankovce