Vilmos Aba-Novák

1894-1941
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 15.3.1894
Miesto narodenia: Budapešť

Vilmos Aba-Novák sa narodil 15. marca 1894 v Budapešti, zomrel 29. septembra 1941 v Budapešti. Je všeobecne považovaný za kľúčového predstaviteľa tzv. rímskej školy a európskeho novoklasicizmu. Na druhej strane sa zdôrazňuje, že i keď mal k týmto hnutiam veľmi blízko, jeho umenie si uchovalo pečať orginality a osobitého prístupu k výzvam modernizmu prvej polovice 20. storočia. Od roku 1912 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti. V rokoch 1914-1918 bol na frontoch prvej svetovej vojny. Začínal ako grafik a už jeho rané diela si získali uznanie u kritiky. V prvých prácach vychádzal z konštruktivizmu a symbolizmu Bélu Uitza. Úvodné maliarske pokusy zasa sprevádzala inšpirácia senzualizmom Istvána Szőnyiho. V roku 1922 vystavuje svoje grafické práce v Ernst Múzeu v Budapešti a v roku 1924 maliarske diela taktiež v tomto múzeu. Zapojil ja sa do hnutia nasledovníkov maďarského aktivizmu. Od roku 1929 začína dlhodobý pobyt v Taliansku, kde sa čoskoro etabluje ako významný príslušník tzv. rímskej školy. Od roku 1933 svoje tvorivé aktivity rovnocenne delí medzi komornú tvorbu a monumentálne, sakrálne i profánne freskové práce. Fascinuje ho odkaz talianskej freskovej maľby, pred maliarmi vrcholnej renesancie dával prednosť umelcom quatrocenta, Masacciovi, Uccellovi, Castagnovi, Mantegnovi, ale nadovšetko Giottovi. V jeho maliarstve nasleduje ďalšia perióda – zrelé dielo tridsiatych a štyridsiatych rokov (najmä témy cirkusu, dedinských a mestských trhov, veduty miest a klasické žánre – predovšetkým akt), ktoré už prezentuje svojprávny umelcov štýl založený na farebných harmóniách komplementárnych tónov, v pokojnom vyznení obrazovej kompozície. Zároveň sa uplatňuje poetizmus symbolického používania farieb. Od tohto času získava najmä v Taliansku vysoké umelecké uznanie a obchodné renomé. V rokoch 1931-1933 organizuje súborné výstavy v Miláne, Janove, Bergame a Trieste.V roku 1934 vystavuje v Konebler Galerie v Londýne, roku 1935 v Silbermann Galerie v New Yorku. V rokoch 1938-1941 pôsobil ako profesor na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti (k jeho najvýznamnejším našim žiakom patril Ernest Zmeták). Jeho diela sú reprezentačne zastúpené v zbierkach Národnej galérie v Budapešti, ako aj ďalších štátnych stredoeurópskych galérií.
Literatúra: Supka B. M.: Aba Novák Vilmos. Budapest 1971; Thieme, U., Becker, F., Volmer, H.: Allgemeines lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Leipzig 1907-1950; Vollmer, H.: Allgemeines Lexikonder bildenden Künstler des XX. Jahrhunderts. Leipzig 1956. (Nem.); Zádor. A., Genton, I.: Müvészeti Lexikon I-IV. Budapest 1965-1968.

Autorove diela


Rozjímajúci muž

Na hostine

Lessicáno

Rozjímajúci muž

Na konci dediny

Lessicáno

Cirkus

Prístav

Rozjímajúci muž

Rozjímajúci muž