Adina Beráková

1938-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 10.4.1938

Narodila sa 10. apríla 1938. V rokoch 1953-1957 študovala na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, odbor grafika a rezbárstvo u Ludowika Korkoša. V rokoch 1957-1963 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, oddelenie figurálneho sochárstva u profesora Jozefa Kostku

Autorove diela


Nefigurálna kompozícia