Carl Moll

1861- 1945
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1861
Miesto narodenia: Viedeň

Carl Moll sa narodil v roku 1861 vo Viedni. Pochádzal z rakúskej stredo-stavovskej rodiny, jeho otec Július Moll pracoval najprv v banke až sa z neho stal fabrikant a obchodník. Vďaka rodinnému zázemiu mal Carl Moll „krásne detstvo“. Kvôli svojmu háklivému zdraviu neabsolvoval povinnú školskú dochádzku. Nakoniec sa mu podarilo ukončiť reálnu školu s veľmi dobrými výsledkami. Jeho záujem o prírodu, a snaha o prvé kresby sa prejavili pomerne skoro, už vo veku 15 rokov. V roku 1876 počas letného pobytu vytvoril svoj prvý skicár. Vďaka finančnej podpore rodiny, aj keď jeho otec zomrel pomerne skoro sa mohol venovať svojej výtvarnej záľube. Prvé výtvarné vzdelanie získal na súkromných hodinách u maliara krajín Carla Haunolda a v roku 1879 sa zapísal na Akadémiu výtvarných umení vo Viedni. Tu sa stal žiakom Christiana Griepenkerla a najprv navštevoval povinné triedy kreslenia na základe sadrových odliatkov, čo ho veľmi neuspokojovalo. Dá sa povedať, že jeho výtvarné nasmerovanie zmenila návšteva výstav v roku 1881, kedy sa v priestoroch viedenského umeleckého domu mal možnosť zoznámiť s tvorbou Emila Jakoba Schindlera, významného rakúskeho krajinára. Následne sa s ním mal možnosť stretnúť aj osobne a stal sa jeho súkromným žiakom. Patrí medzi významných reprezentantov rakúskeho Stimmungsimpresionizmu. Spoločne so Schindlerom, s ktorým ho spájalo priateľstvo cestovali po Rakúsku (Lundenburg, Thaya, Goisern), Dalmácii, do Berlína, maľovali v plenéri. Obľúbeným miestom sa stal dolnorakúsky Plankenberg, kde si v 1885 prenajal Schindler zámok. V roku 1890 sa stal Moll členom spoločnosti viedenských umelcov. Dokonca v roku 1891 zakúpil panovník František Jozef jeho maľbu Rímske ruiny pri Schönbrunne (Römische Ruine von Schönbrunn) pre oddelenie moderného maliarstva v dvorskom múzeu. V roku 1892 zomrel Schindler a tri roky neskôr sa Moll oženil s jeho vdovou Annou. Spoločne s jeho dcérami Almou a Margarétou, ako aj s obchodníkom s umením Hugom Othmarom Miethkem zorganizovali posmrtnú výstavu Schindlera.
V dolnom Nemecku sa počas letných pobytov spoznal s maliarom Gotthardom Kuehlom, predstaviteľom nemeckého impresionizmu. V roku 1894 dokonca pomáhal Moll pri organizovaní výstavy nemeckých umelcov secesie vo Viedni. O dva roky získal tzv. Ludwigovu medailu za svoju tvorbu a propagáciu umenia. Spoločne s maliarom Gustávom Klimtom v roku 1897 založili spolok rakúskej secesie. Spoluorganizoval výstavy vo Viedni takým umelcom ako napríklad Arnold Bocklin, Auguste Rodin, Max Klinger, Pierre Puvis de Chavannes, James Whistler a ďalším. V roku 1899 cestoval do Talianska, kde pre galériu Miethke vytvoril množstvo kresieb. V 1900 sa stal reprezentantom Rakúska na svetovej výstave v Paríži, kde získal striebornú medailu. V tomto období sa stretol s druhou spriaznenou dušou v podobe manželka jeho adoptívnej dcéry Almy, hudobníka a skladateľa Gustáva Mahlera. Pre výtvarnú tvorbu znamenala zlom výstava impresionistov, ktorá sa konala vo Viedni v roku 1903. Moll začal spolupracovať s Galériou Miethke a organizoval pre nich množstvo výstav a okolo 100 aukcií umenia. Zo zahraničných aktivít sa podieľal napríklad na veľkej medzinárodnej výstave v Ríme. Okrem vlastnej tvorby podporoval mladých umelcov. V roku 1913 sa stretol aj s mladým avantgardným talentom Kokoschkom. V priebehu 30-40. rokov 20. storočia sa podieľal na mnohých výstavách dokonca aj na jednom z prvých bienále umenia v Benátkach. Zomrel v roku 1945 vo Viedni.