Eva Trizuljaková

1926 - 2018
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 25.9.1926
Miesto narodenia: Bratislava

Akademická maliarka Eva Trizuljaková sa narodila 25. septembra 1926 v Bratislava. Absolvovala výtvarné štúdiá u profesora Jána Mudrocha na oddelení kreslenia a maľovania Slovenskej vysokej školy technickej (1946 – 1949) a na Vysokej škole výtvarných umení u profesorov Ľudovíta Fullu a Vincenta Hložníka (1949 – 1955).
Venovala sa krajinomaľbe a takmer 20 rokov špeciálne art-protisu (vlnená netkaná textília používaná ako tapiséria). Do roku 1990 vytvorila touto technikou viac ako 1000 diel. Pozoruhodné sú najmä cykly Krvavé sonety a Loretánske litánie. V maliarskej tvorbe vznikli cykly inšpirované poéziou Hviezdoslava, Botta, či biblickými textami. Usporiadala doma i v zahraničí viac ako 40 samostatných výstav. Jej tapisérie a obrazy sú súčasťou zbierkových fondov mnohých múzeí a galérií na Slovensku. Diela s náboženským motívom sú vystavené v početných rímskokatolíckych kostoloch a cirkevných inštitúciách. Po roku 1989 sa venovala aj publicistike. Jej témou je úloha ženy. V roku 2003 jej Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska udelila Cenu Fra Angelica za význačný prínos pri tvorbe a šírení kresťanského umenia a kultúry na Slovensku. Je laureátkou Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života (2013). Jej manželom bol významný slovenský sochár Alexander Trizuljak. Má 8 detí, žije a pôsobí v Bratislave.
V roku 1987 ako jedna z 24 signatárov (zväčša disidentov) podpísala Vyhlásenie k deportáciám židov zo Slovenska.

Autorove diela


Madona s dieťaťom