Mária Komová

1980-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 2.3.1980
Miesto narodenia: Prešov

Mária Komová pochádza z Brezovice okr. Sabinov. Momentálne žije a tvorí v Bratislave.
Štúdium:
- 1999-2006 Výtvarná katedra PdfUK v Bratislave
- 1993-1997 ŠÚV v Košiciach odbor Grafika