Rudolf Uher

1913-1998
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1913
Miesto narodenia: Libina

Rudolf Uher bol známy sochár a grafik Narodil sa v roku 1913 v Libine pri Trenčíne.
Zomrel v roku 1998. Študoval na obchodnej akadémii v Trenčíne, na Učiteľskom ústave v Prešove a v rokoch 1941-1944 na Oddelení kreslenia a maľovania pri Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave u prof. Jozefa Kostku. Vystatoval samostatne, ale aj na kolektívnych výstavách v Bratislave, Káhire, Viedni, Berlíne i v Paríži.