Alojz Rigele

1879-1940
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 8.2.1879
Miesto narodenia: Bratislava

Alojz Rigele, známy bratislavský sochár,maliar a portrétista sa narodil 8.2.1879 v Bratislave, zomrel 14.2.1940 v Bratislave.. V 1901-1906 študoval na AVU vo Viedni (prof. Bitterlich, Hellmer). Jeho tvorba bola epilógom 19. storočia, v ideovo-estetickej orientácii Rigeleho diel doznievali, striedali sa, krížili rozmanité výtvarné vzťahy, stredoeurópsky plastický model prelomu storočí, kde sa vo zvláštnom súznení prelínala zmes úpadkových a pokrokových prvkov: štýlová rozmanitosť 19. storočia, historizmus a akademizmus, ku ktorým pristupovali prvky secesno-symbolického výrazu a ozveny impresionizmu a postimpresionizmu vtelené do iluzívne svetelne premodelovaného tvaru.“ Z literatúry: Abelovský, J.-Bajcurová, K.: Výtvarná moderna Slovenska. Bratislava 1997.