Jozeph Israels

1824-1911
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 27.1.1824
Miesto narodenia: Groningen (Holandsko)

Jozeph Israels bol holandský maliar židovského pôvodu Narodil 27. 1. 1824 v Groningene, zomrel 12. 8. 1911 v Haagu.Bol žiakom J. A. Krusemana aj. W. Pienemana v Amsterdame. Na svojich študijných cestách prišiel do kontaktu s tvorbou A. Scheffera, J. Gallaita, J. F. Melleta a dűsseldorfskej školy. V roku 1871 sa usadil v Haagu. Pre svoje motívy si vyberal námety zo života rybárov. Iba postupne sa oslobodzoval od sentimentálnej lineárnosti, ktorou boli poznačené jeho rané práce. Neskôr sa jeho tvorba upriamila na témy zo židovského prostredia a portréty. Počas svojho života boli jeho diela veľmi cenené v anglosaských krajinách. Bol predstaviteľom pozdného romantizmu. Jeho diela sú zastúpené vo viacerých svetových zbierkach (napr. Národná galéria, Londýn, Rijksmuseum, Amsterdam). Z literatúry: Gelder, H. E. van: Jozef Israels. Amsterdam 1947