Ľudovít Varga

1917-1945
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 27.1.1917
Miesto narodenia: Merašice

Ľudovít Varga
Narodil sa 27.1.1917 v Merašiciach, zomrel 7.4.1945 v koncentráku v Mauthausene. Študoval na reálnom gymnáziu v Nitre, na učiteľskom ústave v Modre (1932-1936), na Odd. kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave (1938-1932). Počas štúdií začal pracovať v odboji, od 1942 asistent na SVŠT v Bratislave. Od 20. augusta 1944 spravodajca na veliteľstve pozemného vojska Hlavného velenia povstaleckej armády v Banskej Bystrici. Počas SNP navrhoval povstalecké plagáty, spolupracoval na príprave 4-korunovej čs. známky k 1. výročiu Povstania (návrh sa nezachoval). Roku 1945 zatknutý, po väznení v Bratislave transportovaný do Mauthausenu. V jeho diele je zastúpená krajinomaľba, portrét a figurálne kompozície, v poslednom tvorivom období bola pre neho charakteristická kresba tušom. Autor expresívnych, farebne osobitných figurálnych kompozícií, vyjadrujúcich hrôzy vojny.

Autorove diela


Topole