Pavol Markovič

1924 -
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 19.11.1924
Miesto narodenia: Čertižne

Pavol Markovič sa narodil 19. novembra 1924 v Čertižnom pri Medzilaborciach.

V rokoch 1949–1953 študoval na Pedagogickej fakulte Slovenskej univerzity. V rokoch 1953–1960 pôsobil ako pedagóg na Pedagogickej škole v Prešove, externe prednášal úžitkové umenie na Vyššej Pedagogickej škole v Prešove. V rokoch 1960-1974 pôsobil ako odborný asistent ma Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove. Počas pôsobenia na fakulte od roku 1975 pôsobil ako vedúci katedry výtvarnej výchovy a bol vymenovaný za docenta. Usporiadal 11 samostatných výstav, z ktorých bola najdôležitejšia v Oblastnej galérii v Prešove (1984–1985). Bol aj publikačne činný – vydal viacero odborných kníh týkajúcich sa ľudového umenia vo východoslovenskom regióne.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 152).

Autorove diela


Pohľad na Ruskú Kajňu