Hájek

1866 - ?
Zobraziť signatúry

Miesto narodenia: Brno

malíř Otakar Hájek, figuralista a krajinář, se narodil v roce 1866 v Brně, studoval na vysoké škole uměleckoprůmyslové v Drážďanech, pak na berlínské akademii u prof. Lovise Corintha, Maxe Slevoda a Maxe Liebermanna. Podnikl studijní cesty do Jugoslávie a Francie.

zdroj : P.Toman : Nový slovník československých výtvarných umělců. Ostrava, 1993.

Autorove diela


Zimná krajina