Jozef Bendík

1903-1989
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 14.2.1903
Miesto narodenia: Prešov

Jozef Bendík sa narodil 14. februára 1903 v Prešove, zomrel 23. marca 1989 v Prešove.

Po ukončení priemyselnej školy drevárskej v Prešove (1919) pracoval ako pomocný robotník. Vo voľnom čase kreslil a maľoval, poúčaný radami M. Jordána, E. Rákosího a J. Töröka. V rokoch 1924-1927 študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe u prof. J. Bendu, V. Mašeka, J. Schussera a A. Hofbauera. V rokoch 1927-1931 študoval na Akadémií výtvarných umení v Prahe u J. Obrovského. V Prahe sa venoval figurálnej tvorbe s motívmi cirkusantov, žobrákov a nezamestnaných cigánov. Popri figurálnej tvorbe maľoval aj krajinky. V rokoch 1931-1932 odišiel na štipendijnú cestu do Ríma na Kráľovskú akadémiu krásnych umení (prof. C. Calcagnodor). Tu tvorí množstvo kompozícií so svojráznou atmosférou uličiek periférie Ríma a antických pamiatok. Po ukončení štúdií v Ríme žil istý čas v Prahe. V roku 1939 sa vrátil do Prešova, kde pôsobil ako profesor kreslenia na Gymnáziu a neskôr sa podieľal na založení Katedry výtvarnej výchovy na FF UPJŠ. Bol jej vedúcim v rokoch 1961-1973. Samostatnú výstavu mal až v roku 1988.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 10).

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL J. BENDÍKA NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH:
35 000 Sk - Kytica slnečníc. Okolo 1960. Olej na lepenke. 80 x 46 cm.
28 000 Sk - Park pri Jaromniciach. Olej na plátne. 68 x 85 cm (DARTE - 25.6.2006)
26 000 Sk - Haniská. Olej na plátne. 50 x 80 cm (DARTE - 18.12.2005)

Autorove diela


Na stavbe

Chlapec s loptou

Pri Toryse

Krajina

Tábor

Rodina

Na paši

Pod Dúbravou

Nočná cesta

Kamenár

V ateliéri

Zátišie s chlebom

Športovci

Krajina pri Toryse

Slnečnice vo váze

Napájanie kráv

Pri mláťačke

Zátišie s chlebom

Z paše

Partizáni

Krajina

Dukla

Na lavičke

Pri rieke

Mesto

Šírava

Kvarteto

Krajina

Krajina

Pri Toryse

Štrkáreň

Pred Pamätníkom

Dedina

Ulica

Prekladište

Pri rieke

Rybár

Krajina

Pod Dúbravou

Zber kapusty

Pri zbere

Jarná nálada

Pri Toryse

Leto na Toryse

Regulácia Torysy

Dedinský most

Od Prešova

Jarkova ulica Prešov

Zjavenie

Z pražského ateliéru