Július Lörincz

1910-1980
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 16.1.1910
Miesto narodenia: Sládkovičovo

Július Lörincz sa narodil 16. 1. 1910 v Sládkovičove, zomrel 14. 12. 1980 v Bratislave. Študoval na súkromných školách G. Mallého v Bratislave a K. Harmosa v Komárne. 1929-34 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti (prof. Réti, Vaszary). 1935 sa presťahoval do Bratislavy, v tom istom študijný pobyt v Paríži , v Belgicku, Holandsku, koncom 1936 opäť v Paríži. Na rozhraní 1938-39 emigroval do Paríža, koncom 1939 sa usadil v Budapešti, kde bol väznený a pod policajným dozorom tam žil až do 1945.Roku 1935 mal spoločne so Štefanom Prohászkom výstavnú premiéru v Bratislave. Vtedy bol už členom Masarykovej akadémie, ktorá mu udelila za výstavu zlatú medailu a štipendium. Využil ho na cestu do Belgicka, Holandska, ale najmä do Paríža. Tu ho osudovo ovplyvnil súdobý hedonistický expresionizmus Pabla Picassa, s ktorým sa i osobne spoznal. Zrejme aj toto spôsobilo, že jeho vtedajšia maľba je podmienená pôžitkárskym vychutnávaním napätí vznikajúcich v problémovom protipostavení expresívnej látky a konštruktívnej formy. Až v druhom pláne sa vynárajú stopy maliarových inštinktívnych tušení, pocitov umelca na pozadí vzbúrenej doby (Upretý, 1934; Samodruhá, 1935; Starosti, okolo 1935; Na pláži, 1936; Bezútešnosť, 1937; Pred búrkou, 1938; Zúfanie, 1938). Už v týchto raných dielach si Lörincz overoval významovú účinnosť neskôr pre neho príznačnej kompozičnej dispozície figúry a priestoru: obrazového spolužitia dramaticky štylizovanej, anonymnej torzovitej figúry a vyprázdneného pozadia jej obrazovej existencie.Z literatúry: Szíj, R.: Lörinz Gyula. Budapest 1971

Autorove diela


Matka s dieťaťom

Krajina

Mesto

Dvaja

Za prácou