Gyula Benczúr

1844-1920
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 28.1.1844
Miesto narodenia: Nyíregyházy

Gyula (Július) Benczúr sa narodil 28. januára 1844 v Nyíregyházy (Maďarsko), zomrel 16. júla 1920 v Szécsény-Dolány (Maďarsko).

Považujú ho za „knieža uhorských maliarov“. V roku 1846 sa rodičia G. Benczúra presťahovali z Maďarska do Košíc. V rokoch 1860-61 študoval na súkromnej maliarskej škole bratov Klimkovičovcov v Košiciach. V rokoch 1861-69 študoval na Akadémii výtvarných umení v Mníchove (G. Hiltensperger, A. Anschütz, K. Piloty). Od roku 1876 bol profesorom na Akadémii výtvarných umení v Mníchove. V roku 1883 sa stal riaditeľom Majstrovskej maliarskej školy v Budapešti, ktorú sám založil. V roku 1910 bol členom a korešpondentom Maďarskej akadémie. Jeho význam a medzinárodné ocenenia narastali, o čom svedčí skutočnosť, že v roku 1920 dostal ponuku zaujať post rektora akademických umení v Budapešti. Túto ponuku však odmietol a v roku 1920 aj zomrel v Szécsény-Dolány. Na jeho počesť bola táto osudová obec premenovaná na Benczúrfalvu. Venoval sa kresbe i maľbe, mal neobyčajné koloristické vlohy. Do sveta maľby vstúpil ako významný portrétista a maliar veľkých plátien s historickými monumentálnymi výjavmi. Za svoj obraz Pokrstenie Vajka získal v roku 1878 zlatú medailu na parížskej Svetovej výstave. Portrétoval aj cisárovnú Alžbetu.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 12).

Autorove diela


Detská hra

Portrét Satyra