Valéria Regecová

Zobraziť signatúry

Veda a umenie sa výrazne nelíšia. Obe sú odrazom vnímania a pochopenia. Každý experiment, rovnako ako umelecké dielo, si vyžaduje akýsi zvláštny druh rozptýlenia v čase a priestore, v priestore ako takom a v priestore vecí. Pritom každá vec, ako hovoria Japonci, má svoje kokorro - srdce veci.
RNDr. V. Regecová je absolventkou Prírodovedeckej fakulty UK a od roku 1981 pracuje v Ústave normálnej a patologickej fyziológie SAV v odbore kardiovaskulárna fyziológia človeka. Analýza fyziologických javov a súvislosti si okrem exaktného hodnotenia vyžaduje aj istú predstavivosť a tá je spolu s myšlienkami, pocitmi a fantáziou zasa podstatou jej umeleckej tvorby. Pri nej sa nemusí zbavovať subjektivity, aby sa nedopustila skreslenia objektívnych faktov, ale naopak zobrazuje svoje videnie reality (predmetov a vzťahov). Ponecháva na diváka, čo si vyberie, aký význam dá symbolom, náznakom, farbám a tvarom, ako si dielo v svojej mysli na základe svojich pocitov a skúseností dotvorí.

Výstavy

Výstavy od r. 2006
Skupinové výstavy
2006 - Medzinárodné výtvarné sympózium "Vagus" Nová Bošáca
2007- Medzinárodná vedecká konferencia "Crossroads of ideas"- spojenie umenia, vedy a techniky (Fakulta architektúry STU) Bratislava„
2008 - výstava amatérov i profesionálov v priestoroch SVÚ v Bratislave
2009 - Farebná Humánna nemocnica, Národný onkologický ústav, Bratislava
Samostatné výstavy :
2007 OKNO DO SRDCA
- Fakulta architektúry STU Bratislava
- XII Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti, Istropolis, Bratislava
WINDOW TO THE HEART
Kongres Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC), Viedeň 2007
- 2008- OBRAZY SRDCA
Centrum projektovej spolupráce Amos, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava