Štefan Belohradský

1930-19. apríl 2012
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 30.8.1930
Miesto narodenia: Preseľany

Štefan Belohradský sa narodil 30. augusta 1930 v Preseľanoch. V roku 1952 študoval na Fakulte architektúry SVŠT (prof. V. Karfík, E. Hruška), 1954-59 na Vysokej škole výtvarných umení (prof. F. Štefunko). Ako prvý nadviazal kontakt s hnutím Klubu konkretistov, s ktorým ho zblížila jeho konštruktívno-geometrická línia tvorby. Vytvára objekty, ktoré realizuje z plexi, hliníka, antikora s využitím ich technických a optických vlastností. Jednoduché segmenty v symetrickom radení vytvárajú vertikály potvrdzujúce racionálne konštruktivistické cítenie. Redukcia formy poskladanej zo základných geometrických segmentov, ako výsledok matematickej permutácie, vyvoláva “virtuálny” kinetický efekt.