Anton Sučka

1931-2005
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1931
Miesto narodenia: Okružná pri Prešove

Anton Sučka sa narodil 23. januára 1931 v Okružnej pri Prešove, zomrel 27. novembra 2005 v Prešove.

V rokoch 1952-1953 študoval na maliarskej prípravke u prof. Š. Matejku a I. Vysočana. Pokračoval v štúdiu na oddelení všeobecnej maľby pod vedením prof. L. Čemického a L. Gandla v rokoch 1953-1955. Na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave absolvoval špeciálku krajinárskeho maliarstva u prof. J. Mudrocha, ktorú úspešne ukončil v roku 1958. Po skončení štúdií sa natrvalo usadil v Prešove. V rokoch 1958-1959 pracoval v Okresnom dome osvety v Bardejove ako výtvarník. V rokoch 1959-1960 pôsobil ako maliar v slobodnom povolaní. V roku 1960 začína pedagogicky pôsobiť na UPJŠ v Prešove, kde ostáva až do roku 1981. V roku 1962 je zakladajúcim členom skupiny Roveň. V roku 1969 sa stáva členom ZSVU. Počas svojej tvorivej činnosti absolvoval niekoľko zahraničných ciest. Celý jeho život ako aj tvorba je však úzko zviazaná s rodným Šarišom a krásami tohto kraja.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 222).


Autorove diela


Obilie

Turiec

Pole v Okružnej

Pole v Okružnej

Turiec

Turiec

Silueta Prešova