Szinyei Merse Pál

1845 -1920
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 4.7.1845
Miesto narodenia: Chminianska Nová Ves

Pavol Szinyei Merse (tiež známy ako Paul von Szinyei-Mersse) sa narodil 4. júla. 1845 v Chminianskej Novej Vsi pri Prešove, zomrel 2. februára 1920 v Jarovniciach.

Pavol Szinyei Merse sa narodil ako tretí z ôsmich súrodencov v šľachtickej rodine. Už jeho matka Valéria, rodená Jekelfalussy, bola umelecky veľmi vzdelaná a to vštepovala od mala aj svojmu synovi. Umelecké vzdelanie získal štúdiom na Akadémii výtvarných umení v Mníchove (v rokoch 1864-1869 u prof. Anschütza, Wagnera a Karla von Pilótu). V roku 1853 sa vrátil do Jarovnic až do roku 1872, kedy odišiel na štúdia do Mníchova, kde žil v rokoch 1872-1973. Svoje umelecké renomé získal v roku 1873 na svetovej výstave vo Viedni, kde získal medailu za vynikajúce stvárnenie výtvarnej témy. V roku 1882 pôsobil vo Viedni, v rokoch 1896-1919 žil v Budapešti, ale počas leta navštevoval pravidelne svoje sídlo v Jarovniciach. Jeho veľmi blízkymi priateľmi boli Wilhelm Leibl a Hans Makart. V Budapešti pôsobil ako rektor Akadémie umenia. V roku 1919 sa vrátil do Jarovníc, kde v roku 1920 zomiera a tu je aj pochovaný.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 224).

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL PÁL SZINYEI MERSE NA AUKCIÁCH :
339 300 EUR - Jeseň. Olej na plátne. 91 x 71 cm. Budapešť 2006
190 000 EUR - Potok. Olej na plátne. 37,5 x 56,5 cm. Budapešť 2008
189 000 EUR - Rokoková scéna. Olej na plátne. 66 x 51 cm. Budapešť 2010
148 960 EUR - Stromy so žltým lístím. 100 x 78 cm. Budapešť 2006
142 120 EUR - Potok. Olej na plátne. 37 x 56 cm. Budapešť 2008

Autorove diela


Práčka pri Bodrogu

Krajina so stromom

Nákup

Zátišie s kvetmi a ulitami

Svätá rodina

V pohorí Bükk