Adrian Zingg

1734-1816
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1734

Adrian Zingg (1734-1816)
Bol slávny švajčiarsky rytec, jeho učiteľom bol na začiatku J.R.Holzhalb v Zurichu a neskôr Luis Aberli v Berne. Potom odyšiel do Paríža, kde navštevoval hodiny u Johanna Georga Willeho, pod ktorého dohľadom sa jeho štýl a talent zlepšil natoľko že získal značnú reputáciu. Neskôr sa stáva členom Akadémie v Drážďanoch.Zomrel roku 1816 v Lipsku.