Štefan Bednár

1919-1976
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 15.5.1909
Miesto narodenia: Myjava

Pseudonym: Šimon Bis.
Štefan Bednár sa narodil 15. mája 1909 v Myjave, zomrel 15. januára 1976 v Bratislave. Bol známy maliar, grafik, ilustrátor, spisovateľ, publicista, politik. Myjava bola inšpiračným zdrojom jeho života i tvorby. Posmrtne vyšlo jeho dielo "Bohém hľadá vlasť". Študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe, ktorú absolvoval v roku 1927. Maľovať začal ako študent v Prahe, ale naplno sa rozvinul až v Paríži (veduty, cirkusové, artistické a športové námety, konské dostihy, tanečnice, voľné krajinárske a figurálne kompozície). Civilnými motívmi sa priblížil francúzskej a českej maľbe. Účastník protifašistického hnutia a SNP. Počas SNP redaktor týždenníka pre politiku Nové slovo (1944) v Banskej Bystrici, publicista, výtvarník povstaleckej tlače a organizátor kultúry. V Banskej Bystrici vytvoril množstvo politických karikatúr, plagátov, letákov, niekoľko linorytov. Autor cyklu obrazov s povstaleckými a vojnovými námetmi. Spoluautor publikácie o slov. výtvarnom umení, bibliografických publikácií, čŕt a článkov. Zdroj foto: zahori.estranky.sk
Ocenenia:
. 1945 vyznamenaný Rádom SNP I.tr.
. 1959 Rád práce
. 1968 zaslúžilý umelec