József Rippl-Rónai

1867 - 1927
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1867
Miesto narodenia: Kaposvári ( Maďarsko )

József Rippl-Rónai sa narodil v 23. mája 1861 v Kaposvári, zomrel 25. novembra v roku 1927 v Kaposvári.

Tento uznávaný maliar bol ústrednou postavou maďarského neoimpresionizmu. Po skončení strednej školy odišiel Rippl-Rónai do Budapešti, kde vyštudoval farmáciu. V roku 1884 odišiel do Mníchova študovať na Akadémiu umenia. V roku 1887 získal štipendium, ktoré mu umožnilo odísť študovať do Paríža. Študoval s M. Munkáscym. V roku 1888 sa stretáva s členmi skupiny Les Nabis (proroci; M. Denis, P. Sérusier, P. Bonnard, G. Ibels, P. Ranson, K. X. Roussel, E. Vuillard)) a pod ich vplyvom namaľoval svoju prvú významnejšiu prácu. V roku 1894 sa stáva členom tejto skupiny. Keď sa roku 1902 vrátil z Paríža a usadil sa v rodnom Káposváre, jeho zmyslová a zmyselná, dekoratívne škvrňovitá maľba vyslala rozhodujúci signál pre frontálny obrat maďarskej moderny k západoeurópskemu post impresionizmu. Dôležitosť umeleckého odkazu J. Rippl-Rónaia bola potvrdená aj jeho veľkolepou výstavou v Maďarskej národnej galérii (1998).
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 204).

Autorove diela


Na trhu

V cirkuse

Na kraji mesta

Pastierka s ovcami