Jozef Tušim

1981-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1981
Miesto narodenia: Vranov nad Topľou

Štúdium

Po ukončení štúdia na Strednej priemyselnej škole chemickej v Humennom, pokračoval v štúdiu na Fakulte prírodných a humanitných vied Prešovskej univerzity v Prešove, katedra – výtvarná výchova a umenie (2000 – 2005). Podnetom sa stala niekoľkoročná aktívna maliarska tvorba a navštevovanie ateliérov akad. mal. J. Jackaniča v roku 2000 a Dr. S. Čupila, ktorí upriamili jeho pozornosť na krajinu s jej percepciou z rôznych uhlov pohľadu a techník. Vysokoškolské vzdelanie ukončil diplomovou prácou z maľby: Krajina v umení, umenie v krajine, v ateliéri doc. D. Srvátku, akad.mal.

Oblasť tvorby

Štúdium dejín umenia, a dejín všeobecne, ho priviedlo od maľby portrétov a zátiší ku štúdiám prírody a krajiny, ktorej sa venuje dodnes. Jeho práce sú vo veľkej miere intímnym pohľadom na krajinu, ako na element výrazne formujúci nielen ľudskú osobnosť, ale podávajúci o sebe tichú výpoveď. Študovanie krajiny v súvislosti s dejinami umenia ho doviedlo od konzumného spôsobu nazerania na okolitý svet, k takmer nábožnej úcte ku prírode a k omnoho hlbším pohľadom do svojho vnútra, ktoré premieta a akoby kríži s krajinou. Sú tu citeľné prvky euroázijského šamanizmu, ako hnacieho motora expresivity obrazov, v ktorých sa prelínajú vízie duchovna a nehmotných zážitkov s totemickými obrazmi sebavyjadrenia a hľadania svojho miesta. Výrazný rukopis, niekedy až agresívne ťahy, majú nielen imitovať prírodu a jej silu, ale hlavne tvoriť nespútané a rôzne vnímané predstavy. Okrem toho sa venuje knižnej ilustrácii, dokumentárnej fotografii a počítačovej grafike, ktorá rozširuje možnosť spracovania kompozícií v maľbe.

KOLEKTÍVNE VÝSTAVY:

- od roku 2000, Fakulta prírodných a humanitných vied PU, Prešov
- rok 2002, Dni regiónov ZMOS, Sedliská
- rok 2004, Mestská galéria Sabinov, Sabinov
- rok 2005, Prezentácia mladých výtvarníkov, Česká republika
Výstava v Prešovskej galérii - súčasť dipl. práce, Prešov

Autorove diela


V dedine Nižný Hrušov

Kvety

Prevzatie moci