Jakub Bauernfreund

1904-1976
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 25.10.1904
Miesto narodenia: Zborov pri Bardejove

Jakub Bauernfreund (Bornfrien) sa narodil 25. októbra 1904 v Zborove pri Bardejove, zomrel 8. nopvembra 1976 v Londýne. Od roku 1926 študoval na súkromnej škole G. Mallého v Bratislave. V rokoch 1929-1933 na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Nowak). V roku 1931 premiérovo vystavoval s Prager Sezession. V 1933 a 1936 bol na dlhších študijných pobytoch v Paríži. Roku 1936 sa stal členom pražskej Umeleckej besedy. Pôsobil v Prahe, roku 1939 emigroval do Londýna, kde žil a pracoval pod menom Jacob Bornfriend. Samostatne vystavoval v Prahe (1936 s A. Nemešom), Košiciach (1936 s A. Nemešom), Londýne (1940, 1950-1951), Göteborgu (1953, 1962). Súbornú výstavu mal v Prahe (1963 s Nemešom, Národní galerie).
Literatúra: Zemina, J.: J. Bauernfreund-A. Nemeš. Obrazy 30. let. Kat. výst. Praha, Národní galerie 1963; Peterajová, Ľ.: Roky prvej zrelosti. (K nedožitej šesťdesiatke Cypriána Majerníka. K 60. narodeninám Andreja Nemeša. K 65. narodeninám Jakuba Bauernfreunda). Výtvarný život 15, 1970, č. 1. s. 24-29. Zdroj foto: the-artists.org