Ľudovít Jelenák

1920-1999
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 20.10.1920
Miesto narodenia: Merašice

Akademický maliar Ľudovít Jelenák sa narodil 20.10.1920 v Merašiciach pri Hlohovci. Zomrel v roku 1999. Akademické vzdelanie získal na VŠVU v Bratislave u prof. Čemického,Želibského a Mudrocha. Od roku 1960 bol vedúcim Katedry Výtvarnej výchovy PdF. V roku 1961 sa vlastnou tvorbou habilitoval na docenta. Jeho vitálny a rustikálny maliarský výraz bol stavaný na originálnej výrazovej formulácií, ktorá vyvierala z plného harmonického životného zážitku a pocitov objavujúcich lyriku každodenného života. Inšpirovaný svetovou modernou smeroval k originálnemu, svojbytnému a sugestívnemu maliarskému výrazu. Ťažisko jehojeho maliarskej tvorby dokladá výraz, v ktorom dominuje riešenie problémov v kompozičných, tvarových i farebných polohách a v medziach istej vnútornejlogiky, stavanej dôslednej syntéze.Výraz jeho prác dokumentuje široké citové rozpätie od lyrickej nežnosti, až po burcujúcu deformovanú nahotu figúr,ktoré sú nositeľom posolstva. ( DARTE )

Autorove diela


Madona

Dvojica