Jarmila Pavličková

1929 - 2007
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 14. 7. 1929
Miesto narodenia: Budatín


Akademická maliarka Jarmila Pavlíčková sa stala uznávanou umelkyňou nielen na Slovensku, ale aj na zahraničnej výtvarnej scéne. Narodila sa v roku 1929 v Budatíne. Základ jej práce je tvorený grafickými dielami, v ktorých spracováva témy humanizmu, motívy antifašizmu, ale aj historizujúce scény. Jej grafické cykly boli vysoko ohodnotené a získali ocenenia v rámci ženského a medzinárodného mierového hnutia dokonca aj v cudzine. Pavlíčkovej tvorivosť obohatila taktiež okruh knižnej ilustrácie pre deti a mládež. Známe sú aj jej súbory monumentálno-dekoratívnych prác určené pre architektúru. Motivický okruh autorkiných diel rozširujú zaujímavé portrétne štúdie. V roku 1983 jej bol udelený titul Zaslúžila umelkyňa. V priebehu 70. a 80. rokov 20. storočia bola predsedníčkou Zväzu slovenských výtvarných umelcov v Bratislave. Maliarka, grafička a ilustrátorka Jarmila Pavlíčková zomrela v roku 2007 v Bratislave.

Autorove diela


Drak