Andrej Kolbašovský

1911 -
Zobraziť signatúry

Amatérsky výtvarník. Nar. 1911 vo Veľkom Záluží pri Michalovciach. Pôsobil ako učiteľ, neskôr v armáde. Získal viacero ocenení, prvé v r. 1954. Krédo: "veda je vecou rozumu, umenie srdca. Zatiaľ čo vo vede nemôže absentovať zápal srdca, v umení nechýbajú zásady vedy". Stvárňoval dve témy - starú Bratislavu a Vysoké Tatry. Techniky: pastel akvarel a olej. Mnohé obrazy sú dokumentami doby, v ktorej žil a tvoril. Kompozície z Tatier vystihujú vysokohorskú scenériu v rôznych atmosférických podmienkach. Maľoval aj portréty a zátišia. Posledná výstava: Bratislava, 2011.