Jiří Trnka

1912-1969
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1912
Miesto narodenia: Plzeň

Jiří Trnka sa narodil v roku 1912 v Plzni, zomrel v roku 1969 v Prahe. Bol český ilustrátor, grafik, maliar, sochár a scénograf. Bol jedným z najvyznamnejších výtvarníkov 20.stor. v Česku. Absolvoval niekoľko zahraničných výstav s medzinárodným uznaním. Veľmi známe sú jeho knižné ilustrácie.