Vincent Bánsághi

1881-1960
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 27.12.1881
Miesto narodenia: Resite (Rumunsko)

Vincent Bánsaghi (vlastným menom Steinacher) sa narodil 27. decembra 1881 v Resite (Rumunsko), zomrel 27. marca 1960 v Chľabe. Po štúdiách v Budapešti a v Paríži sa trvalo usadil v Chľabe pri sútoku Dunaja a Ipľa. Z tejto oblasti čerpal aj námety pre svoje plenéry, v ktorých uprednostňoval nie radikálnu škvrnovitú techniku a priame denné svetlo, ale skôr preduchovnelú štylizáciu farebnej kompozície a svetelnú zádumčivosť, ktoré mu poskytovali najmä nostalgické predlohy zimných krajín. Bánsághi ako jeden z mála našich predprevratových krajinárov o sebe jednoznačne priznával, že sa pridŕža klasického impresionizmu. V skutočnosti však kládol dôraz skôr na prídomok "klasický", ktorý bol v Bánsághiho prípade synonymom výtvarnej umiernenosti, štýlovej uhladenosti, akejsi "predsecesnej" dekoratívnosti.
Literatúra: Váross, M.: Slovenské výtvarné umenie 1918-1948. Bratislava 1960, s. 44-45. Zdroj foto: bansaghi.hu (autoportrét)

Autorove diela


Zátišie s figúrami

Pri Chľabe

Mlyn pri Štúrove

Dáma v zelenom

Krajina