Milena Miššíková

1958-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 18.10.1958
Miesto narodenia: Vráble

Autorka sa venuje fotografii, fotografickej koláži a počítačovej grafike od r.2007.