Robert Auer

1873-1952
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 27. 11. 1873
Miesto narodenia: Agram

Robert Auer sa narodil 27. novembra 1873 v Agrame, zomrel 8. marca 1952 tamže. Pochádzal z významnej chorvátskej umeleckej rodiny maliarov a architektov 2. pol. 19. stor a 1. pol. 20. stor. V rokoch 1891–94 študoval vo Viedni, 1895- 96 na Akadémii výtvarných umení v Mníchove. V roku 1896 si otvára vlastný ateliér v Záhrebe. V roku 1897 otvára súkromnú umeleckú školu. Absolvoval viaceré študijné cesty do Paríža a Talianska. Roky 1902–4 strávil v USA. V roku 1904 sa stal spoluzakladateľom chorvátskej sekcie združenia juhoslovanských výtvarných umelcov „Lada“. V období 1908–18 bol riadnym profesorom Vysokej školy výtvarných umení v Záhrebe (v rokoch 1915-16 bol poverený jej vedením). Počas pobytu v USA nadviazal kontakty a spolupracoval s A. von Ferrarisom a A. Muchom. Maľoval pod vplyvom symbolizmu, v neskoršom období je jeho tvorba ovplyvnená secesiou. Témy jeho obrazov: portréty žien, akty v erotických pózach s rafinovaným červeným svetlom, alegorické scény a žánrové námety. Jeho plagátová tvorba bola ovplyvnená viedenskou secesiou. Vystavoval na významných medzinárodných výstavných podujatiach vo Viedni, Mníchove, Paríži, Kodani, Záhrebe.
Literatúra: Saur, K.G.: Allgemeines Kűnstler-Lexikon, Mníchov, Lipsko 1992, diel 5., str. 609-610