Jozef Božetěch Klemens

1817 - 1883
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 8.3.1817
Miesto narodenia: Liptovský Mikuláš

Jozef Božetech Klemens sa narodil 8. 3. 1817 v Liptovskom Mikuláši, zomrel 17. 1. 1883 vo Viedni. 1837 bol prijatý na skúšobné obdobie na AVU v Prahe, 1838 - 43 riadny študent (prof. F. X. Tkadlík, od 1840 Ch. Ruben), súčasne navštevoval aj prírodovedné a technické prednášky. Počas pražských štúdií ho K. S. Amerling uviedol do kruhu vedúcich osobností kultúrneho a politického života. Jeho výtvarnú orientáciu ovplyvnil riaditeľ akadémie F. X. Tkadlík. 1846 pokračoval v stredoškolských štúdiách, zložil učiteľské skúšky z prírodných vied, češtiny a nemčiny pre gymnáziá, 1855-56 vyššie reálky. 1838-43 popri štúdiu vyučoval na vzdelávacom ústave K. S. Amerlinga v Prahe, 1842 otvoril prvý dagerotypický ateliér v Československu, pre finančné problémy ho bol nútený čoskoro zavrieť. Pracoval v spolku "Tatrín", tvorca portrétov slovenských dejateľov. Z existenčných dôvodov uvažoval o vysťahovaní do Ruska. 1853-55 realizoval objednávku na výmaľbu kostola vo Veľkom Bobrovci. Na pozvanie J. Šafárika krátko pôsobil ako učiteľ kreslenia na lýceu v Belehrade. Od 1856 učiteľ kreslenia na reálke v Žiline, od 1863 suplujúci a od 1873 riadny profesor prírodných vied a kreslenia na katolíckom gymnáziu v Banskej Bystrici. 1882 zo zdravotných príčin odišiel do Viedne, kde umrel po nevydarenej operácii. Spolu s P. M. Bohúňom ústredná postava výtvarného života vrcholnej fázy nášho národného obrodenia, iniciátor špecifickej výtvarnej línie národne orientovaného hornouhorského maliarstva. Z literatúry: Slovenský biografický slovník, III. zväzok, s. 97 - 98

Autorove diela


Ženský portrét

S krížom